1.
Καλαϊτζιδάκη Μ, Λυράκη Ρ. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Ειδική Αγωγή. Η περίπτωση των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης το έτος 2018-19. EES [διαδίκτυο]. 21 Δεκέμβριος 2023 [παρατίθεται 26 Μάιος 2024];5(2):43-57. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/enveducation/article/view/33142