1.
Καλομπρατσίδης Γ, Μόγιας Α. Αξιολόγηση Διδακτικής Μαθησιακής Ακολουθίας με αντικείμενο το μεσογειακό λιμνοθαλάσσιο οικοσύστημα από μαθητές Δημοτικού: Μελέτη περίπτωσης. EES [διαδίκτυο]. 21 Δεκέμβριος 2023 [παρατίθεται 18 Μάιος 2024];5(2):58-71. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/enveducation/article/view/35318