[1]
Προγούλης Ν. 2018. Η πολιτική κυριαρχεί και πάλι επάνω στην οικονομία. Epistēmēs Metron Logos. 1 (Dec. 2018), 24–37. DOI:https://doi.org/10.12681/eml.19265.