Προγούλης Νίκος. 2018. “Η πολιτική κυριαρχεί και πάλι επάνω στην οικονομία”. Epistēmēs Metron Logos, no. 1 (December):24-37. https://doi.org/10.12681/eml.19265.