Παπαγεωργίου Κωνσταντίνος Γ. 2019. “Εκδοτικό σημείωμα”. Epistēmēs Metron Logos, no. 2 (June):7-8. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/episteme/article/view/20567.