Κωνσταντίνου Χρύσανθος. 2019. “ εχθρός ή σύμμαχος των δικαιωμάτων της γυναίκας”;. Epistēmēs Metron Logos, no. 2 (June):127-39. https://doi.org/10.12681/eml.20576.