Προγούλης Ν. (2018) “Η πολιτική κυριαρχεί και πάλι επάνω στην οικονομία”, Epistēmēs Metron Logos, (1), pp. 24–37. doi: 10.12681/eml.19265.