Μερμίγκη Δ. “ A Close Reading Inside the Public Sphere”. Epistēmēs Metron Logos, no. 1, Dec. 2018, pp. 90-97, doi:10.12681/eml.19248.