[1]
Σοφιανός Δ.Ζ. 1997. Συλλογή φαναριώτικων στιχουργημάτων σε κώδικα των μέσων του ΙΗ΄ αιώνα. The Gleaner. 21, (Dec. 1997), 43–71. DOI:https://doi.org/10.12681/er.205.