[1]
Στασινοπούλου Μ.Α. 1997. Η μετάβαση στη σοφή Ευρώπη και οι συνέπειές της. Ο αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Καλαγάνης. The Gleaner. 21, (Dec. 1997), 301–325. DOI:https://doi.org/10.12681/er.218.