[1]
Σφυρόερας Β.Β. 1997. Ιάκωβος Γ. Πιτζιπίος. Ένας ελάσσων λόγιος του 19ου αιώνα. The Gleaner. 21, (Dec. 1997), 337–351. DOI:https://doi.org/10.12681/er.220.