[1]
Πολέμης Δ.Ι. 1979. Ελληνική Βιβλιογραφία 1800-1863. Άγνωστα μονόφυλλα. The Gleaner. 15, (Dec. 1979), 11–22. DOI:https://doi.org/10.12681/er.352.