[1]
Ηλιού Φ. 1979. Ελληνικά βιβλία στη Βουλγαρία. The Gleaner. 15, (Dec. 1979), 321–329. DOI:https://doi.org/10.12681/er.363.