[1]
Καράς Γ. 1977. Ένα αθησαύριστο έντυπο. Η «Επιστολή ενός Γραικού περί του εις Σμύρνην Γυμνασίου». The Gleaner. 14, (Dec. 1977), 69–76. DOI:https://doi.org/10.12681/er.372.