[1]
Μακρυμίχαλος Σ.Ι. 2016. Προσθήκες και διορθώσεις στην «Ελληνική βιβλιογραφία 1800-1863» Δ. Γκίνη και Β. Μέξα. Έργα του καπετάν Νικολάου Κεφαλά. The Gleaner. 13, (May 2016), 41–47. DOI:https://doi.org/10.12681/er.9130.