(1)
Σοφιανός Δ. Ζ. Συλλογή φαναριώτικων στιχουργημάτων σε κώδικα των μέσων του ΙΗ΄ αιώνα. Er 1997, 21, 43-71.