(1)
Στασινοπούλου Μ. Α. Η μετάβαση στη σοφή Ευρώπη και οι συνέπειές της. Ο αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Καλαγάνης. Er 1997, 21, 301-325.