(1)
Σφυρόερας Β. Β. Ιάκωβος Γ. Πιτζιπίος. Ένας ελάσσων λόγιος του 19ου αιώνα. Er 1997, 21, 337-351.