(1)
Μακρυμίχαλος Σ. Ι. Προσθήκες και διορθώσεις στην «Ελληνική βιβλιογραφία 1800-1863» Δ. Γκίνη και Β. Μέξα. Έργα του καπετάν Νικολάου Κεφαλά. Er 2016, 13, 41-47.