Σοφιανός Δ. Ζ. (1997). Συλλογή φαναριώτικων στιχουργημάτων σε κώδικα των μέσων του ΙΗ΄ αιώνα. The Gleaner, 21, 43–71. https://doi.org/10.12681/er.205