Πατρινέλης Χ. Γ. (1997). Ο Γεώργιος Καλαράς και η «Ελληνική Νομαρχία». The Gleaner, 21, 201–215. https://doi.org/10.12681/er.212