Στασινοπούλου Μ. Α. (1997). Η μετάβαση στη σοφή Ευρώπη και οι συνέπειές της. Ο αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Καλαγάνης. The Gleaner, 21, 301–325. https://doi.org/10.12681/er.218