Σφυρόερας Β. Β. (1997). Ιάκωβος Γ. Πιτζιπίος. Ένας ελάσσων λόγιος του 19ου αιώνα. The Gleaner, 21, 337–351. https://doi.org/10.12681/er.220