Δημαράς Κ. Θ. (1979). Αθησαύριστα και αποθησαυρισμένα κείμενα του Σ. Α. Κουμανούδη. The Gleaner, 15, 1–10. https://doi.org/10.12681/er.351