Πολέμης Δ. Ι. (1979). Ελληνική Βιβλιογραφία 1800-1863. Άγνωστα μονόφυλλα. The Gleaner, 15, 11–22. https://doi.org/10.12681/er.352