Ηλιού Φ. (1979). Ελληνικά βιβλία στη Βουλγαρία. The Gleaner, 15, 321–329. https://doi.org/10.12681/er.363