Μακρυμίχαλος Σ. Ι. (2016). Προσθήκες και διορθώσεις στην «Ελληνική βιβλιογραφία 1800-1863» Δ. Γκίνη και Β. Μέξα. Έργα του καπετάν Νικολάου Κεφαλά. The Gleaner, 13, 41–47. https://doi.org/10.12681/er.9130