Δημαράς Κ. Θ. (2016). Ελληνική Βιβλιογραφία 1800-1863. Προσθήκες. The Gleaner, 1, 51–55. https://doi.org/10.12681/er.9591