Σοφιανός Δ. Ζ. Συλλογή φαναριώτικων στιχουργημάτων σε κώδικα των μέσων του ΙΗ΄ αιώνα. The Gleaner, [S. l.], v. 21, p. 43–71, 1997. DOI: 10.12681/er.205. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/eranistis/article/view/1572. Acesso em: 16 apr. 2024.