Πατρινέλης Χ. Γ. Ο Γεώργιος Καλαράς και η «Ελληνική Νομαρχία». The Gleaner, [S. l.], v. 21, p. 201–215, 1997. DOI: 10.12681/er.212. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/eranistis/article/view/1579. Acesso em: 13 apr. 2024.