Στασινοπούλου Μ. Α. Η μετάβαση στη σοφή Ευρώπη και οι συνέπειές της. Ο αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Καλαγάνης. The Gleaner, [S. l.], v. 21, p. 301–325, 1997. DOI: 10.12681/er.218. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/eranistis/article/view/1585. Acesso em: 14 apr. 2024.