Σφυρόερας Β. Β. Ιάκωβος Γ. Πιτζιπίος. Ένας ελάσσων λόγιος του 19ου αιώνα. The Gleaner, [S. l.], v. 21, p. 337–351, 1997. DOI: 10.12681/er.220. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/eranistis/article/view/1587. Acesso em: 21 apr. 2024.