Στασινοπούλου Μ. Α. Επιστολές Κοραή προς Thiersch. The Gleaner, [S. l.], v. 19, p. 193–205, 1993. DOI: 10.12681/er.265. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/eranistis/article/view/1632. Acesso em: 24 may. 2024.