Δημαράς Κ. Θ. Αθησαύριστα και αποθησαυρισμένα κείμενα του Σ. Α. Κουμανούδη. The Gleaner, [S. l.], v. 15, p. 1–10, 1979. DOI: 10.12681/er.351. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/eranistis/article/view/1718. Acesso em: 11 aug. 2022.