Πολέμης Δ. Ι. Ελληνική Βιβλιογραφία 1800-1863. Άγνωστα μονόφυλλα. The Gleaner, [S. l.], v. 15, p. 11–22, 1979. DOI: 10.12681/er.352. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/eranistis/article/view/1719. Acesso em: 19 aug. 2022.