Ηλιού Φ. Ελληνικά βιβλία στη Βουλγαρία. The Gleaner, [S. l.], v. 15, p. 321–329, 1979. DOI: 10.12681/er.363. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/eranistis/article/view/1730. Acesso em: 17 jun. 2024.