Σοφιανός Δημήτρης Ζ. 1997. “Συλλογή φαναριώτικων στιχουργημάτων σε κώδικα των μέσων του ΙΗ΄ αιώνα”. The Gleaner 21 (December):43-71. https://doi.org/10.12681/er.205.