Πατρινέλης Χ. Γ. 1997. “Ο Γεώργιος Καλαράς και η «Ελληνική Νομαρχία»”. The Gleaner 21 (December):201-15. https://doi.org/10.12681/er.212.