Στασινοπούλου Μαρία Α. 1997. “Η μετάβαση στη σοφή Ευρώπη και οι συνέπειές της. Ο αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Καλαγάνης”. The Gleaner 21 (December):301-25. https://doi.org/10.12681/er.218.