Σφυρόερας Βασ. Βλ. 1997. “Ιάκωβος Γ. Πιτζιπίος. Ένας ελάσσων λόγιος του 19ου αιώνα”. The Gleaner 21 (December):337-51. https://doi.org/10.12681/er.220.