Δημαράς Κ. Θ. 1979. “Αθησαύριστα και αποθησαυρισμένα κείμενα του Σ. Α. Κουμανούδη”. The Gleaner 15 (December):1-10. https://doi.org/10.12681/er.351.