Πολέμης Δημήτριος Ι. 1979. “Ελληνική Βιβλιογραφία 1800-1863. Άγνωστα μονόφυλλα”. The Gleaner 15 (December):11-22. https://doi.org/10.12681/er.352.