Κοντιάδη Ελένη Ι. 1979. “Γερμανικές επιδράσεις στην ελληνική παιδεία. Ένα κεφάλαιο: Κωνσταντίνος Ασώπιος”. The Gleaner 15 (December):154-81. https://doi.org/10.12681/er.358.