Ηλιού Φίλιππος. 1979. “Ελληνικά βιβλία στη Βουλγαρία”. The Gleaner 15 (December):321-29. https://doi.org/10.12681/er.363.