Καράς Γιάννης. 1977. “Ένα αθησαύριστο έντυπο. Η «Επιστολή ενός Γραικού περί του εις Σμύρνην Γυμνασίου»”. The Gleaner 14 (December):69-76. https://doi.org/10.12681/er.372.