Μακρυμίχαλος Στέφανος Ι. 2016. “Προσθήκες και διορθώσεις στην «Ελληνική βιβλιογραφία 1800-1863» Δ. Γκίνη και Β. Μέξα. Έργα του καπετάν Νικολάου Κεφαλά”. The Gleaner 13 (May):41-47. https://doi.org/10.12681/er.9130.