Σοφιανός Δ. Ζ. (1997) “Συλλογή φαναριώτικων στιχουργημάτων σε κώδικα των μέσων του ΙΗ΄ αιώνα”, The Gleaner, 21, pp. 43–71. doi: 10.12681/er.205.