Πατρινέλης Χ. Γ. (1997) “Ο Γεώργιος Καλαράς και η «Ελληνική Νομαρχία»”, The Gleaner, 21, pp. 201–215. doi: 10.12681/er.212.