Στασινοπούλου Μ. Α. (1997) “Η μετάβαση στη σοφή Ευρώπη και οι συνέπειές της. Ο αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Καλαγάνης”, The Gleaner, 21, pp. 301–325. doi: 10.12681/er.218.