Σφυρόερας Β. Β. (1997) “Ιάκωβος Γ. Πιτζιπίος. Ένας ελάσσων λόγιος του 19ου αιώνα”, The Gleaner, 21, pp. 337–351. doi: 10.12681/er.220.